submit


Det så sker det, at familier, hvor ægtefællerne tilhører forskellige nationaliteter og religioner, i jagten på et kompromis, eller af andre grunde ophører med at være i overensstemmelse med nationale traditioner, i det resultat, som begge ægtefæller efterhånden glemmer de kulturelle ritualer og skikke, af deres folk. I mange tilfælde er der uenighed om religiøse grunde, der vedrører forskellige emner, lige fra kommunikation med pårørende, før du vælger et navn for dit ufødte barn.

Det overordnede mål for projektet: at forene Tatarer i alle dele af landet, for at skabe en familie Union, med bevarelse af den nationale traditioner. Vi ønsker, at kulturelle værdier, skikke og arv af tatarisk folk og andre folkeslag, ikke er tabt, og glemt, men der er gået i arv fra generation til generation. Alt er i vores hænder!

About