submit


Meningen med at bruge Lorem Ipsum er, at teksten indeholder mere eller mindre almindelig distribution af breve, i modsætning til brug af Indholdet her, indhold her’, så det ser ud som læsbar engelsk. Mange desktop publishing pakker og web side redaktører, nu bruger Lorem Ipsum som deres standard model teksten. Meningen med at bruge Lorem Ipsum er, at teksten indeholder mere eller mindre almindelig distribution af breve, i modsætning til brug af Indholdet her, indhold her’, så det ser ud som læsbar engelsk. Mange desktop publishing pakker og web side redaktører, nu bruger Lorem Ipsum som deres standard model teksten.

About